Kết nối nho giáo vào trong đời sống hiện đại

Trình Minh Chủ, tác giả, chủ nhiệm chương trình Tân nho giáo, người sáng lập Quang Minh giáo, chủ tịch Đại Trình

Ngũ thường 五常 gồm có: “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” 仁義禮智信 nghĩa là năm đạo của người lúc nào cũng phải có, không thể thiếu được

Trình Minh Chủ tâm tư nặng mang với sự chấn hưng Nho giáo

Câu chuyện Nho giáo, Hán nho, hệ tư tưởng Khổng Mạnh đã tạm lắng lại nhường bước cho sự thâm nhập và phát triển của văn hoá, văn minh phương tây trong đời sống xã hội á đông, trong đó có Việt Nam.

Trên bước đường cuộc sống, có thành có bại, có đúng có sai, sau những thăng trầm nổi trôi trong chính đời sống cá nhân mình, Trình Minh Chủ đã xây dựng được lý tưởng, tư tưởng, lý luận, tạo lập được chân lý sống của chính mình

Khoảnh khắc đánh dấu bước chuyển lớn lao trong nhận thức của bản thân với các vấn đề đời sống xã hội là khi qua 2018 bước sang 2019. Trình Minh Chủ chính thức tái hội nhập con người hiện đại của mình với hệ giá trị truyền thống.

Nhắc đến truyền thống Đông Á văn hoá quyển không thể không nói đến Tam giáo: Phật giáo đại thừa, Lão giáo, Nho giáo. Đặc biệt Nho giáo là rường cột cho đạo tu thân, trị gia và trị quốc

Mấu chốt cho việc kết nối quá khứ vào trong hiện tại, cùng hiện tại làm cơ sở cho dựng xây tương lai là mình cần học một chút chữ Nho, còn gọi là Hán tự phồn thể. Biết lấy một ít chữ Hán nho là cơ sở để hoà cái tâm của mình vào chung dòng chảy tâm tư của cổ nhân, cũng là tạo cho mình điều kiện thuận lợi để thâm hiểu căn cơ cốt lõi triết đạo Phật Lão Nho

Biết lịch sử, biết đạo pháp văn hoá, hiểu được tâm trí tình của cổ nhân, thấy được chính mình ngày hôm nay trong bối cảnh của thời đại và sự vận động của xã hội thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi…

Đối trọng giữa văn hoá truyền thống và văn minh phương tây